IFS

IFS


IFS

Od roku 2005 je každoročně firmě Linea Nivnice, a.s., renomovanou firmou EFSIS Czech Republic s.r.o. udělován certifikát na základě prokázání shody s danými standardy IFS. Norma IFS (International Food Standard) je německo-francouzským maloobchodním protějškem anglické normy BRC. Vytvořil ji Hlavní svaz německého maloobchodu (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - HDE). Je určena pro organizace, které vyrábí a/nebo zpracovávají potraviny. Shoda s touto normou je zjišťována na bázi kontrolního seznamu dotazů a vyhodnocovací matrici. Klíčovými kritérii této normy jsou:
- identifikace zvládnutelného počtu příslušných kritických kontrolních bodů (CCP), zavedení systému pro monitorování CCP se srozumitelnými záznamy a pravidelnými kontrolami
- opakované ujištění managementu, že jsou si zaměstnanci vědomi svých povinností a že je hodnocena efektivita práce
- sledovatelnost výrobku, implementace nápravných opatření.
- integrace nové legislativy EU z oblasti sledovatelnosti, značení a sledovatelnosti GMO a alergenů.

Záměrem IFS je především stanovení požadavků na zabezpečení zdravotně nezávadných potravin při výrobě se silným zaměřením na provozní předpoklady.
 

Úvod / Osobní údaje / O nás / Novinky / Produkty / Recepty / hello