Historie

Historie

Historie začíná u knížecího rodu Lichtenštejnů

Původními budovateli a vlastníky zemědělské usedlosti „Nivnický dvůr“ byl v 19. století rod Lichtenštejnů. Nivnický dvůr byl součástí jejich rozsáhlého panství na jižní Moravě, které získali v polovině 13. století od krále Přemysla Otakara II. Po zániku Rakouska-Uherska a po provedení pozemkové reformy v roce 1920 přešlo vlastnictví na obec, která v letech 1. republiky pronajala statek a přilehlou půdu rodině Mayů. Židovský původ byl příčinou jejich tragického údělu během II.světové války.

1946 - 1963

„Panský dvůr“ byl pak jako obecní majetek v roce 1946 prodán obcí Jaroslavu Hromčíkovi, který zde ještě toho roku zahájil výrobu lihovin, destilátů a bylinného likéru „Hromčíkovo tajemství“. Pokračoval tak ve staleté tradici výroby pálenek v Nivnici. V roce 1948 byla firma znárodněna a jako provoz závodu Uherský Brod začleněna pod Slovácké konzervárny a lihovary Uh. Hradiště. Výrobní sortiment byl doplněn o sirupy a ovocná vína. Během 20 let prošel tento národní podnik mnoha organizačními změnami. Mezi ně patřilo i osamostatnění provozu v Nivnici a vznik závodu 1 – Nivnice v roce 1963.

1979 - 1989

Významným mezníkem bylo vybudování budovy na výrobu sirupů v letech 1979 – 1981 a v letech 1976 a 1981 nákup lisu a koncentrační stanice. Zde začíná zpracování ovoce (především jablek) a výroba ovocného vína.

1989 - 1993

Výrazné organizačně-vlastnické změny nastaly po listopadu 1989. Nejdříve po rozpadu mateřského podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště, vznikl k 1.lednu 1991 samostatný státní podnik LINEA, symbolicky deklarující společnou LI-hoviny a NEA-lko produkci. Privatizační proces byl završen k 1.lednu 1994 transformací na akciovou společnost. Významnými vlastníky akcií se v privatizačním procesu stal management společnosti a rodina Hromčíků.

2006 - 2009

V roce 2006 došlo k postupnému výkupu akcií od minoritních akcionářů a od roku 2007 je firma plně vlastněna 6 akcionáři. Dalším rozhodujícím krokem bylo v roce 1995 vybudování provozu na produkci ovocných šťáv, nektarů a nápojů v obalech Tetra Pak. Tato představuje nyní již 60 % z celkového prodeje firmy. Jedním z nejvýznamnějších kroků bylo zavedení značky HELLO pro ovocné šťávy, nektary a nápoje a mnoho dalších produktů. Do vybudování této značky firma investovala již mnoho desítek milionů korun. V roce 2009 poprvé vysíláme TV reklamu i na Slovensku a zahajujeme budování značky i na našem nejvýznamnějším exportním teritoriu.

Firma neustále inovuje své produkty a hledá nové tržní příležitosti. Významná je výroba privátních značek obchodních řetězců. Stabilní český obchodní tým je rozšířen o stejně početný tým slovenský, jehož význam v tržbách společnosti neustále stoupá. 

Úvod / Osobní údaje / O nás / Novinky / Produkty / Recepty / hello