IFS

IFS

IFS

Od roku 2005 je každoročne firme Linea Nivnice, a.s., renomovanou firmou EFSIS Czech Republic s.r.o. udeľovaný certifikát na základe preukázania zhody s danými štandardami IFS. Norma IFS (International Food Standard) je nemecko-francúzskym maloobchodným protikladom anglickej normy BRC. Vytvoril ju Hlavný zväz nemeckého maloobchodu (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - HDE). Je určená pre organizácie, ktoré vyrábajú a/alebo spracovávajú potraviny. Zhoda s touto normou je zisťovaná na báze kontrolného zoznamu otázok a vyhodnocovania matríc. Kľúčovými kritériami tejto normy sú:
- identifikácia zvládnuteľného počtu príslušných kritických kontrolných bodov (CCP), zavedenie systému pre monitorovanie CCP so zrozumiteľnými záznamami a pravidelnými kontrolami
- opakované uistenia managementu, že sú si zamestnanci vedomí svojich povinností a že je hodnotená efektivita práce
- sledovateľnosť výrobku, implementácia nápravných opatrení.
- integrácia novej legislatívy EU z oblasti sledovateľnosti, značenia a sledovateľnosti GMO a alergénov.
IFS je zameraný na stanovenie požiadaviek na zabezpečenie zdravotne nezávadných potravín pri výrobe so silným zameraním na prevádzkové predpoklady
 

Úvod / Osobní údaje / O firme / Novinky / Produkty / Recepty / hello