Technológie

Technológie


Jablko – najdôležitejší druh ovocia v Českej republike.

Vzhľadom k obsahu šťavnatej dužiny je tiež optimálnou surovinou pre výrobu jablkovej šťavy, bez toho aby sa stratili zdravé vlastnosti ovocia.
V závislosti na priebehu počasia začína zber jabĺk začiatkom septembra a končí až začiatkom decembra. U dodávaných jabĺk je najskôr skontrolovaná kvalita, následne prichádzajú do umývačky jabĺk. Ďalej idú na drvičku a vzniklá jablčná drva. Tá sa spracúva na moderných lisoch firmy Bucher. Tu vzniká prirodzene zakalená tzv. priama šťava z lisu. Táto sa môže po odkalení, hrubej filtrácii v prirodzenom stave plniť do kartónových obalov pod obchodným názvom čerstvá jablková šťava HELLO. Aby vydržala v nemennom stave, pred stočením sa krátkodobo zahreje – to zničí mikroorganizmy, ale zároveň sa nezničí obsah cenných látok v šťave. Inak by mikroorganizmy spôsobili kvasenie šťavy. Tento proces je pomenovaný podľa svojho objaviteľa Louisa Pasteura – pasterizácia.
Vedľa už popísaného spôsobu výroby šťavy sa 100% jablková šťava vyrába tiež z prírodného jablkového koncentrátu, ktorý získavame z vylisovanej jablkovej šťavy odstránením obsahu vody na vákuovej odparovačke. Pre znovuzískanie jablkovej šťavy pridáme k jablčnému koncentrátu rovnaké množstvo pitnej vody, aké sme odstránili odparením. Výrobou jablčného koncentrátu sú optimalizované skladovacie kapacity a ušetrené dopravné náklady čo sa prejaví v priaznivej cene konečného produktu. Okrem toho môžeme zabezpečiť výrobu jablkovej šťavy tiež mimo mesiace zberu a v prípade zlej úrody jabĺk.
 

Úvod / Osobní údaje / O firme / Novinky / Produkty / Recepty / hello