História

História

 

História začína pri kniežacom rode Lichtenštajnovcov

Pôvodnými budovateľmi a vlastníkmi poľnohospodárskej usadlosti „Nivnický dvůr“ bol v 19. storočí rod Lichtenštajnovcov ako súčasť ich rozsiahleho panstva na Južnej Morave, ktorú získali v polovici 13. storočia od kráľa Přemysla Otakara II. Po zániku Rakúsko - Uhorska a po realizácii pozemkovej reformy v roku 1920 prešlo vlastníctvo na obec, ktorá v rokoch 1. republiky prenajala statok a priľahlú pôdu rodine Mayov. Židovský pôvod bol príčinou ich tragického údelu behom II. svetovej vojny.

1946 - 1963

„Panský dvůr“ bol potom ako obecný majetok v roku 1946 obcou predaný Jaroslavovi Hromčíkovi, ktorý tu ešte v ten istý rok zahájil výrobu liehovín, destilátov a bylinkového likéru „Hromčíkovo tajemství“. Pokračoval tak v mnohoročnej tradícii výroby páleniek v Nivnici. V roku 1948 bola firma znárodnená a ako časť závodu Uherský Brod začlenená pod Slovácke konzervárne a liehovary Uh. Hradište. Výrobný sortiment bol doplnený o sirupy a ovocné vína. Behom 20 rokov prešiel tento národný podnik mnohými organizačnými zmenami. Medzi zmeny patrilo aj osamostatnenie závodu v Nivnici a vznik závodu 1 – Nivnice v roku 1963.

1979 - 1989

Významným medzníkom bolo vybudovanie budovy na výrobu sirupov v rokoch 1979 – 1981 a v rokoch 1976 a 1981 nákup lisu a koncentračnej stanice. Tu začína spracovanie ovocia (najmä jabĺk) a výroba ovocného vína.

1989 - 1993

Výrazné organizačné a vlastnícke zmeny nastali po novembri 1989. Najskôr po rozpade materského podniku „Slovácké konzervárny Uherské Hradiště“, vznikol od 1.januára 1991 samostatný štátny podnik LINEA, symbolicky deklarujúci spoločnú LIE-hoviny a NEA-lko produkciu. Privatizačný proces bol zavŕšený od 1.januára 1994 transformáciou na akciovú spoločnosť. Významnými vlastníkmi akcií sa v privatizačnom procese stal management spoločnosti a rodina Hromčíkovcov.

2006 - 2009

V roku 2006 došlo k postupnému výkupu akcií od minoritných akcionárov a od roku 2007 je firma úplne vo vlastníctve 6 akcionárov. Ďalším rozhodujúcim krokom bolo v roku 1995 vybudovanie prevádzky na produkciu ovocných štiav, nektárov a nápojov v obaloch Tetra Pak. Táto predstavuje teraz už 60 % z celkového predaja firmy. Jedným z najvýznamnejších krokov bolo zavedenie značky HELLO pre ovocné šťavy, nektáre a nápoje a mnoho ďalších produktov. Do vybudovania tejto značky firma investovala už mnoho desiatok miliónov korún. V roku 2009 prvý krát vysielame TV reklamu aj na Slovensku a začínáme tak budovanie značky aj na našom najvýznamnejšom exportnom teritóriu.

Firma neustále inovuje svoje produkty a hľadá nové trhové príležitosti. Významná je výroba privátnych značiek obchodných reťazcov. Stabilný český obchodný tím je rozšírený o rovnako početný tým na Slovensku čím jeho význam na tržbách pre spoločnosť neustále stúpa.
 

Úvod / Osobní údaje / O firme / Novinky / Produkty / Recepty / hello