Pre akcionárov

12.6.2019

Výročná správa 2018


Výsledky hospodarenia LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2018

Správa o činnosti spoločnosti LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2018.

 

Výročná správa 2018
2.8.2017

Výsledky hospodarenia LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2016


Správa o činnosti spoločnosti LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2016.

 

Výročná správa 2016

 
27.9.2016

Výsledky hospodarenia LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2015


Správa o činnosti spoločnosti LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2015.

 

Výročná správa 2015.
28.6.2015

Výsledky hospodarenia LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2014


Správa o činnosti spoločnosti LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2014.

Výročná správa 2014Úvod / Osobní údaje / O firme / Novinky / Produkty / Recepty / hello