Pre akcionárov

2.8.2017

Výsledky hospodarenia LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2016


Správa o činnosti spoločnosti LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2016.

 

Výročná správa 2016

 




27.9.2016

Výsledky hospodarenia LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2015


Správa o činnosti spoločnosti LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2015.

 

Výročná správa 2015.




28.6.2015

Výsledky hospodarenia LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2014


Správa o činnosti spoločnosti LINEA Slovensko, spol. s r.o. za rok 2014.

Výročná správa 2014



Úvod / O firme / Novinky / Produkty / Recepty / hello