Technologie

Technologie


Jablko – nejdůležitější druh ovoce v České republice.


Vzhledem k obsahu šťavnaté dužniny je také optimální surovinou pro výrobu jablečné šťávy, aniž by se ztratily zdravé vlastnosti ovoce.
V závislosti na průběhu počasí začíná jablečná sklizeň začátkem září a končí až začátkem prosince. U dodávaných jablek je nejprve zkontrolována kvalita, následně přichází do myčky jablek. Dále jdou na drtič a vzniklá jablečná drť se zpracovává na moderních lisech firmy Bucher. Zde vzniká přirozeně zakalená tzv. přímá šťáva od lisu. Tato se může po odkalení, hrubé filtraci v přirozeném stavu plnit do kartonových obalů pod obchodním názvem čerstvá jablečná šťáva HELLO. Aby mohla být v údržném stavu, před stočením se krátkodobě zahřeje – to inaktivuje mikroorganismy, aniž by se zničil obsah cenných látek ve šťávě. Jinak by mikroorganismy způsobily zkvašení šťávy. Tento proces je pojmenován dle svého objevitele Louise Pasteurova –pasterizace.
Vedle již popsaného způsobu výroby šťávy se 100% jablečná šťáva vyrábí také z přírodního jablečného koncentrátu, který získáváme z vylisované jablečné šťávy odstraněním obsahu vody na vakuové odparce. Pro znovuzískání jablečné šťávy přidáme k jablečnému koncentrátu stejné množství pitné vody, které jsme odstranili odpařením. Výrobou jablečného koncentrátu jsou optimalizovány skladovací kapacity a uspořeny dopravní náklady což se projeví v příznivé ceně konečného produktu. Kromě toho je možno zabezpečit výrobu jablečné šťávy také mimo sklizňové měsíce a v případě špatné úrody jablek.
 

Úvod / Osobní údaje / O nás / Novinky / Produkty / Recepty / hello