Zprávy

4.10.2016

Pomerančová krize hrozí zdražením džusů, cena koncentrátu vzrostla o 60 procent


„Důvodem je výrazný pokles produkce na americké Floridě a v Brazílii, což jsou dvě nejdůležitější pěstitelské oblasti na světě. Na Floridě se očekává v následujícím produkčním roce až čtvrtinový pokles úrody oproti předchozí sezoně,“ uvádí analytik Finlordu Boris Tomčiak. Zatímco brazilské plantáže dusí silné deště, úrodu na Floridě zase ohrožují mrazy a onemocnění stromů známé jako zelenání citrusů.

Dražší surovina možná bude znát i na pultech prodejen. Zámořské ministerstvo zemědělství tak už upozornilo spotřebitele na možný růst cen ovocných šťáv, ceny nejspíše porostou i v Česku.

„Průměrné ceny pomerančového džusu mohou stoupnout až o deset procent. Růst ceny budevýrazný zejména u prémiových stoprocentních ovocných nápojů,“ dodává Tomčiak. Podle zprávy amerického ministerstva zemědělství obrala choroba farmáře o třetinu produkce – každý třetí pomeranč totiž ještě nezralý spadl ze stromu. Ještě před pěti lety se přitom nemoc netýkala ani desetiny úrody.

 


V ovocnářském byznysu respektovaná floridská analytička Elisabeth Steger tak předpokládá v produkčním roce počínajícím letošním říjnem nejnižší sklizeň pomerančů za posledních 52 let. V tržní ceně suroviny se přitom projeví takřka každý zmařený kus ovoce. Za tímco však produkce na Floridě bude o čtvrtinu nižší, cena v letošním roce rostla rychleji. Celkově floridští pěstitelé prodají koncentrát za 11 miliard dolarů.

„Pomerančový koncentrát je mezi komoditami velmi specifický trh. Poptávka není pro cenu obvykle moc důležitá, zcela zásadní vliv hraje nabídka, tedy produkce hlavních pěstitelů,“ vysvětluje tvorbu tržních cen analytik Collosea Štěpán Pírko. Zatímco ještě na počátku roku se libra, tedy necelý půlkilogram koncentrátu, prodávala za jeden dolar a dvacet centů, nyní je k mání za rovné dva dolary. Nejvyšší ceny platili výrobci ovocných šťáv za surovinu v lednu 2012, a to jen o deset amerických centů více než dnes.
 

Zdroj: zpravyE15.cz
12.9.2014

Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na akcie zaknihované a výzva k odevzdání listinných akciíPředstavenstvo akciové společnosti LINEA NIVNICE, a.s. IČ: 49970666
 

se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddílu B, vložce 1243 (dále jen „Společnost“)

tímto oznamuje akcionářům Společnosti, že

- valná hromada Společnosti přijala dne 11.9.2014 rozhodnutí ve formě notářského zápisu N 544/2014, NZ 521/2014, o přeměně veškerých listinných akcií Společnosti znějících na jméno (tj. všech 109.107 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na akcii) na akcie zaknihované, přičemž počet a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny;

- v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím a ust. §529 a násl. zák.č. 89/3012 Sb., občanský zákoník, vyzývá akcionáře společnosti, případně zástavní věřitele, aby ve lhůtě dvou (2) měsíců od data zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do 30.11.2014, v době od 7.30 do 14.30 v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190, na sekretariátu ředitele odevzdali listinné akcie Společnosti, znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč;

- současně s odevzdáním listinných akcií je akcionář (zástavní věřitel) povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP) spravovaného prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie (seznam účastníků CDCP je k dispozici na adrese http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku).

Oprávněné fyzické osoby se při odevzdání listinných akcií prokazují platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. V případě, že na akciích společnosti vázne zástavní právo, je oprávněnou osobou k odevzdání těchto listinných akcií zástavní věřitel. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zástavního věřitele na toto oznámení a výzvu k odevzdání listinných akcií. Tím není dotčen závazek akcionáře sdělit společnosti číslo majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který má být cenný papír zaevidován.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že pokud akcionář nesdělí při odevzdání listinných akcií číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP), na který mají být zaknihované akcie společnosti zaevidovány, určí mu k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. Pokud akcionář nesdělí společnosti číslo majetkového účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně akcionáři zaplatí spravedlivou cenu.

V Nivnici dne 11.09.2014


Ing. Gabriel Slanicay
předseda představenstva
LINEA NIVNICE, a. s.

Ing. Stanislav Hanák
místopředseda představenstva
LINEA NIVNICE, a. s.
1.9.2014

Zrušení povinnosti dokládat tzv. "rodné listy"


Vážení zákazníci,

i když bylo usnesením vlády ČR č. 469 od 1. 9. 2014 zrušena povinnost dokládat původ lihovin tzv. rodným listem, zůstává v povinnosti prodejců i nadále uchovat a doložit rodný list u lihovin, které byly zakoupeny před 31. 8. 2014 a to včetně. Usnesení se vztahuje pouze na nové výrobky vyrobené po 31. 8. 2014. Viz USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. června 2014 č. 469 o nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.

Tímto Vás prosíme o vytištění či stáhnutí těchto rodných listů k výše uvedeným lihovinám z našich stránek.

Děkujeme za součinnost a pochopení

LINEA NIVNICE, a.s.
 
30.1.2014

POŘÁDÁME FOTOSOUTĚŽ


Fotosoutezhello.cz

Nahrajte fotografii na téma "Vybírejte srdcem", získejte pro ni co nejvíce  hlasů a vyhrajte:

1. místo - Romantický víkend pro dva v ceně 20 000 Kč

2.-3. místo - Tablet Samsung Galaxy Tab 3 7.0 8GB

Každý soutěžící získá slevu 777,- na libovolný víkendový pobyt z nabídky portálu romantickevikendy.cz
10.1.2014

Jsme zapojeni do projektu Zodpovědná firma


Společnost LINEA NIVNICE, a.s. snížila produkci o 4 816 tun emisí CO2 ve vzduchu

Chránit životní prostředí můžeme mnoha způsoby, ať už jednotlivci nebo jako firma. Třídění a recyklace odpadů je základním krokem, a v současné době také nezbytností, k tomu, abychom šetřili životní prostředí kolem nás. Společnost LINEA NIVNICE, a.s., která je zapojená do environmentálního projektu neziskového systému EKO-KOM, omezila za rok 2012 emise o 4 816 tun CO2 ekv., což zhruba odpovídá 115 895 GJ energie. Společnost také přispěla k zajištění ročního provozu a obsluhy 1 662 barevných kontejnerů určených na třídění odpadů. Firma si uvědomuje zodpovědnost za obaly, které uvádí na trh a je pro ni prioritou, aby se obaly, které dosloužily, vytřídily a následně recyklovaly.

Je obecně známo, že třídění odpadů má nesporně pozitivní vliv na životní prostředí. Tříděním a recyklací odpadů v systému EKO-KOM se podařilo za rok 2012 snížit zátěž životního prostředí o 1 114 840 tun CO2 ekv. a uspořit tak 27 034 318 GJ energie, což je například produkce jaderné elektrárny Temelín za 162 dnů. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 300 tis. domácností, tedy zhruba jeden kraj. V České republice se každoročně zrecykluje a najde využití přes 70% všech obalů uvedených na trh.
V České republice třídí 70% obyvatel a ze všech obalů uvedených v loňském roce na český trh, se zrecyklovalo 71% obalů.
8.1.2014

Nový design webových stránek


Dnes spouštíme nové webové stránky pro skupinu výrobků Večerníčky. Naším cílem je, seznámit Vás s našimi produkty. Vybírejte srdcem stejně jako my vybíráme ovoce do našich džusů. Novinka ovocné kapsičky! Uvádíme na trh ovocné kapsičky plné výborné přesnídávky pro děti www.hellovecernicek.cz
6.11.2012

Rodné listy - doklady o původu lihovin vyrobené od 29.10.2012


Pod jednotlivými odkazy výrobků najdete doklady o původu lihu tzv. „rodné listy“ dle druhu lihoviny. Doklady obsahují prohlášení výrobce dle přílohy 2 nařízení vlády č. 317/2012 a přílohu č. 1a včetně protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře. Právě jsme zrychlili načítání, rodné listy jsou 5x menší a budou se Vám rychleji stahovat!
29.10.2012

Rodné listy - doklady o původu lihovin vyrobené od 23 do 29.10. 2012


Pod jednotlivými odkazy výrobků najdete doklady o původu lihu tzv. „rodné listy“ dle druhu lihoviny. Doklady obsahují prohlášení výrobce dle přílohy 2 nařízení vlády č. 317/2012 a přílohu č. 1a včetně protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře

Protokol o dodávce lihu k níže uvedeným výrobkům:

 
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 1 - 23.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 05 - 25.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 05 - 26.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 1 - 29.10.2012
37,5% TUZEMÁK LN 1 - 23.10.2012
37,5% TUZEMÁK LN 05 - 26.10.2012


 
11.10.2012

RODNÉ LISTY - doklady o původu lihoviny vyrobené od 1.10.2012


 

Pod jednotlivými odkazy výrobků najdete doklady o původu lihu tzv. „rodné listy“ dle druhu lihoviny. Doklady obsahují prohlášení výrobce dle přílohy 2 nařízení vlády č. 317/2012 a přílohu č. 1a včetně protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře

Protokol o dodávce lihu k níže uvedeným výrobkům

25%    PEPRMINT LIKÉR LN 1 - 8.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 1 - 8.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 05 - 8.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 05 - 9.10.2012
37,5% TUZEMÁK LN 1 - 8.10.2012
37,5% TUZEMÁK LN 05 - 9.10.2012
37,5% VODKA CRYSTAL LN 05 - 8.10.2012
37,5% VODKA CRYSTAL LN 1 - 7.10.2012
37,5% VODKA CRYSTAL LN 1 - 8.10.2012

 

 

 
1.10.2012

RODNÉ LISTY - doklady o původu lihoviny vyrobené od 1.1.2012 do 30.9.2012


Pod jednotlivými odkazy výrobků najdete lépe setříděné a lépe čitelné doklady o původu lihu tzv. „rodné listy“ dle druhu lihoviny. Doklady obsahují prohlášení výrobce dle přílohy 2 nařízení vlády č. 317/2012 se všemi baleními a šaržemi vyrobenými od 1.1.2012 do 30.9.2012 a přílohu č. 1a včetně protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře

 

Konkrétní šarži dohledáte dle data výroby, který je vytištěn na etiketě za písmenem L (datum=šarže). Na plastové láhvi je datum výroby vytištěno přímo na láhvi na zadní straně nad etiketou.

Příklad: L 09.04.2012 ... výrobek byl vyroben 9.4.2012

 
14.3.2012

HELLO dává FEBIOFESTU pitný režim!


Ovocné šťávy HELLO budou osvěžovat účastníky letošního FEBIOFESTU. Více o letošním ročníku se dozvíte na stránkách FEBIOFESTU.
29.7.2011

Nejlepší novinka roku 2011


Společnost Atoz Event vyhlásila výsledky jedenáctého ročníku prestižního marketingového programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka, který oceňuje inovace na českém trhu rychloobrátkového zboží. Spotřebitelé letos vybírali z rekordních 104 výrobků / výrobkových řad v 33 kategoriích. Podkladem pro udělení ocenění se staly výsledky exkluzivního výzkumu, provedeného agenturou STEM/MARK. „Dotazování proběhlo na reprezentativním vzorku 4500 respondentů a výsledný index byl kalkulován na základě celkového dojmu, líbivosti obalu a zkušeností s výrobkem,“ upřesňuje Tomáš Říha, zástupce ředitele společnosti STEM/MARK. Nejlepší novinkou roku v kategorii sirupy se stala řada Extra husté ovocné sirupy HELLO Černý rybíz, Pomeranč, Višeň, Jablko, Malina, Jahoda, Brusinka, Borůvka.

Extra husté sirupy HELLO
9.2.2010

Ovoce do škol


LAKTEA, obecně prospěšná společnost, připravuje dodávky v rámci projektu „OVOCE DO ŠKOL“ pro základní školy v celé České republice.

 Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd.

 Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

 Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

 Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

Zde se můžete dozvědět vše o programu

Podívejte se na výrobky, které najdete od HELLO v programu Ovoce do škol


 

 
9.9.2009

Tenisový turnaj Šumice 2009


V úterý 25. srpna se uskutečnil každoroční firemní tenisový turnaj double. Příjemné počasí umocnilo sportovní odpoledne, na tenisových kurtech v Šumicích, osmi dvojicím složených ze zaměstanců naší firmy. Z vítězství se radovala dvojice Tomanec - Slanicay, na druhém místě skončila dvojice Zubík - Masařík a třetí místo obadila dvojice Konrád - Koktavý překvapení turnaje.
3.7.2009

Jak vypít čerstvé jablko


Podzim je časem dozrávání jednoho z nejtypičtějšího ovoce u nás – jablek. K teplým barevným tónům listnatých stromů neodmyslitelně patří také sklizeň jablek a jablečný mošt. Dříve jsme si jezdili pro čerstvě stáčený mošt do malé moštárny ke známým, ale stejnou „domácí“ kvalitu dnes najdete i v obchodě pod názvem „100% čerstvá jablečná šťáva“ značky HELLO. Česká firma Linea Nivnice začala pro milovníky moštu připravovat a dodávat čerstvou jablečnou šťávu celoročně.

• Hello 100% čerstvá jablečná šťáva se od ostatních jablečných nápojů liší hlavně svou přípravou. Šťáva se plní do obalů přímo od lisu. Na rozdíl od běžných šťáv, které se vyrábějí ředěním ovocných koncentrátů.
• Jablečná šťáva z čerstvě vylisovaných jablek neobsahuje konzervační látky ani umělá barviva a zároveň představuje zdroj cenných látek, jako je vláknina, pektinové látky, minerály, vitaminy, stopové prvky a antioxidanty.
• Díky způsobu plnění a kvalitě obalu Tetra Prisma Aseptic má HELLO 100% čerstvá jablečná šťáva garantovanou trvanlivost 1 rok.
• LINEA NIVNICE díky inovaci technologií začala letos tuto jablečnou novinku vyrábět a do obchodní sítě dodávat celoročně a ne pouze na podzim kdy probíhá sezóna lisování jablek.

HELLO 100% čerstvá jablečná šťáva
12.6.2009

Co pijí české rodiny? Pozor na éčka v nápojích


Podle MUDr. Kateřiny Cajthamlové je složení pitného režimu zvláště v českých rodinách, kde jsou děti, naprosto nevhodné: „Výsledky výzkumu jsou šokující a vysvětlují částečně poznatky pediatrů – vzestup obezity u dětí, zvýšenou kazivost zubů již u předškolních dětí, výskyt vyššího procenta alergiků v dětské populaci a další zdravotní problémy. Doporučovala bych namísto sycených slazených nápojů konzumovat nápoje s vysokým podílem ovoce (ideálně 100% ovocné džusy nebo nektary** ředěné vodou). Kromě toho, že neobsahují žádná syntetická sladidla, konzervanty ani jiné syntetické přísady, je u nich významný také obsah vitaminu C, který může představovat v některých rodinách vlastně jediný zdroj vitaminu C ze stravy.“

„Lidé často kupují nápoje plné nejrůznějších chemikálií jen proto, že jsou levné a sladké, místo aby si dopřáli čisté přírodní produkty. Co je nejhorší, tyto „levné“ nezdravé syntetické nápoje dávají rodiče pít i svým dětem. Ve srovnání s cenou kvalitních ovocných džusů a nektarů však zjistíte, že jejich cena je neskutečně vysoká. Voda, neslazené ovocné čaje nebo kvalitní 100% džusy vycházejí cenově mnohem výhodněji. A hlavně za ně nezaplatíte svým zdravím.“

více na www.bezkonzer­vantu.czÚvod / Osobní údaje / O nás / Novinky / Produkty / Recepty / hello