Novinky

1.6.2021

Výroční zpráva za rok 2020


Rok 2020 se odehrál ve znamení celosvětové pandemie covid-19. Důsledky virové epidemie jsme pocítili zejména v první vlně (říjen – listopad), kdy v pracovním procesu chybělo najednou až 40 lidí. Požadavky trhu jsme však beze zbytku naplnili. Výsledkově se rok 2020 řadí k nejlepším v historii, zúročili jsme stále příznivé ceny vstupů, zejména cukru a jablečného koncentrátu. Vytvořené zdroje z let 2019-20 jsme použili na vybudování chladících skladovacích kapacit pro jablečný koncentrát a dovybavení výrobních zařízení a kapacit u dětských přesnídávek - multiverter a kamerová inspekce.

 

Zde je výroční zpráva 2020 ke stažení ve formátu PDF.


Téma: Pro akcionáře


14.5.2021

Pozvánka na valnou hromadu 2021


Představenstvo společnosti LINEA NIVNICE, a. s.IČ: 49970666 se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243 (dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 3.6. 2021 od 9,00 hodin v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.

Pořad jednání:

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2) Schválení jednacího řádu valné hromady.

3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).

4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2020, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2020 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020.

7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2020.

8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti.

9) Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.
Celá pozvánka zde


Téma: Pro akcionáře


30.10.2020

Konsolidovaná výroční zpráva za rok 2019


V konsolidovaném celku LN-LS za rok 2019 pokračoval trend zvýšeného výsledku hospodaření. Kapitálová skupina LN - LS zaznamenala rekordní výsledek jako důsledek kombinace nižších vstupních cen surovin a posilování prodeje zejména v ČR.

Zde je konsolidovaná výroční zpráva 2019 ke stažení ve formátu PDF.


Téma: Pro akcionáře


29.3.2020

Výroční zpráva LINEA SK za rok 2019


Spoločnosť dosiahla v roku 2019 velmi dobrého hospodárského výsledku, ktorý korešpondoval s rekordnými výsledkami materskej firmy.
Príslubom v roku 2020 je potenciálny návrat do siete hypermarketov TESCO.

 

Zde je výroční zpráva 2019 ke stažení ve formátu PDF.
 


Téma: Pro akcionáře


12.6.2019

Výroční zpráva za rok 2018


V roce 2018 byla stěžejní investiční akcí instalace 2 plnících linek typu kapsička 100 gr a 200 gr. S tím souvisela taky inovační aktivita - 16 nových výrobků v obalu 200 gr (smoothie, šťávy, nápoje a XXL ovocné přesnídávky). Souběžně probíhala stavba skladu hotových výrobků I. etapa, na kterou naváže v roce 2019 instalace bezobslužné přepravy produktů ze 4 plnících linek.
Dále pokročila unifikace výrobků v obalech TetraPak 1 l a to převedením obalu Tetra Brick na Tetra Prismu, s cílem snížit náklady vyšší efektivností nákupu obalů a samotné výroby. Sezona zpracování ovoce 2018 patřila mezi nejúspěšnější. Potřetí v historii jsme překonali zpracování jablek v objemu nad 20 000 t. Nízká výkupní cena a efektivita zpracování vytvořily příznivé předpoklady k dobrému hospodářskému výsledku v roce 2019.

Zde je výroční zpráva 2018 ke stažení ve formátu PDF.


Téma: Pro akcionáře


7.5.2019

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 2019POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti
LINEA NIVNICE, a. s.
IČ: 49970666

se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243
(dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 4. 6. 2019 od 9,00 hodin v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.

Pořad jednání:
1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2) Schválení jednacího řádu valné hromady.
3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).
4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2018 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018.
7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2018.
8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti.
9) Rozhodnutí o určení mzdy.
10) Schválení zajištění úvěrující banky.
11) Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.

 

Celá pozvánka zde


Téma: Pro akcionáře


25.5.2018

General data protection regulation


ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POUČENÍ PRO DODAVATELE A ODBĚRATELE

Stáhnout soubor

 

ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POUČENÍ ZAMĚSTNANCE

Stáhnout soubor

 


Téma: GDPR


27.2.2018

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 2018


Představenstvo společnosti, LINEA NIVNICE, a. s. se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243 (dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 28.2.2018 od 9,00 hodin v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.


 Celá pozvánka zde


Téma: Pro akcionáře


4.10.2016

Pomerančová krize hrozí zdražením džusů, cena koncentrátu vzrostla o 60 procent


„Důvodem je výrazný pokles produkce na americké Floridě a v Brazílii, což jsou dvě nejdůležitější pěstitelské oblasti na světě. Na Floridě se očekává v následujícím produkčním roce až čtvrtinový pokles úrody oproti předchozí sezoně,“ uvádí analytik Finlordu Boris Tomčiak. Zatímco brazilské plantáže dusí silné deště, úrodu na Floridě zase ohrožují mrazy a onemocnění stromů známé jako zelenání citrusů.

Dražší surovina možná bude znát i na pultech prodejen. Zámořské ministerstvo zemědělství tak už upozornilo spotřebitele na možný růst cen ovocných šťáv, ceny nejspíše porostou i v Česku.

„Průměrné ceny pomerančového džusu mohou stoupnout až o deset procent. Růst ceny budevýrazný zejména u prémiových stoprocentních ovocných nápojů,“ dodává Tomčiak. Podle zprávy amerického ministerstva zemědělství obrala choroba farmáře o třetinu produkce – každý třetí pomeranč totiž ještě nezralý spadl ze stromu. Ještě před pěti lety se přitom nemoc netýkala ani desetiny úrody.

 


V ovocnářském byznysu respektovaná floridská analytička Elisabeth Steger tak předpokládá v produkčním roce počínajícím letošním říjnem nejnižší sklizeň pomerančů za posledních 52 let. V tržní ceně suroviny se přitom projeví takřka každý zmařený kus ovoce. Za tímco však produkce na Floridě bude o čtvrtinu nižší, cena v letošním roce rostla rychleji. Celkově floridští pěstitelé prodají koncentrát za 11 miliard dolarů.

„Pomerančový koncentrát je mezi komoditami velmi specifický trh. Poptávka není pro cenu obvykle moc důležitá, zcela zásadní vliv hraje nabídka, tedy produkce hlavních pěstitelů,“ vysvětluje tvorbu tržních cen analytik Collosea Štěpán Pírko. Zatímco ještě na počátku roku se libra, tedy necelý půlkilogram koncentrátu, prodávala za jeden dolar a dvacet centů, nyní je k mání za rovné dva dolary. Nejvyšší ceny platili výrobci ovocných šťáv za surovinu v lednu 2012, a to jen o deset amerických centů více než dnes.
 

Zdroj: zpravyE15.cz


Téma: Zprávy


5.6.2015

Pozvánka na valnou hromadu


 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti LINEA NIVNICE, a. s.
IČ: 49970666

 

se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1243
(dále „Společnost“)

svolává dle §402 a násl. zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)
řádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 17.6 2015 od 9,00 hodin v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190.


Pořad jednání:
1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2) Schválení jednacího řádu valné hromady
3) Volba orgánů valné hromady (tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby, pověřené sčítáním hlasů).
4) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
5) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014, návrhu na rozdělení zisku (úhradu ztráty) za rok 2014 a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
6) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014
7) Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření Společnosti za účetní období roku 2014
8) Určení (schválení) osoby auditora Společnosti dle §17 odst.1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, pro povinný audit Společnosti
9) Závěr valné hromady


Prezence akcionářů bude probíhat od 08,30 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení se zdůvodněním:

V rámci bodu 1 pořadu valné hromady bude valná hromada formálně zahájena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

V rámci bodu 2 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada schvaluje návrh jednacího řádu ve znění předloženém představenstvem, zpřístupněného v sídle společnosti, jehož znění je přílohou zápisu z této valné hromady“.
Zdůvodnění: Jednací řád podrobněji upravuje průběh valné hromady.
V rámci bodu 3 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:
• předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady vyplývá z §422 zákona o obchodních korporacích a čl. 12 stanov Společnosti.

V rámci bodu 4 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, vč. zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou“.

Zdůvodnění: zpráva představenstva a zpráva o vztazích bude součástí výroční zprávy. Podle §84 a §436 odst.2 zákona o obchodních korporacích seznámí statutární orgán akcionáře na valné hromadě s příslušnými zprávami.

V rámci bodu 5 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné roční účetní závěrky za rok 2014, návrhu na vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2014“.

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu s §447 odst.3 zákona o obchodních korporacích své vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za účetní období roku 2014 a v souladu s §83 odst.1 zákona o obchodních korporacích své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích.

V rámci bodu 6 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014, ověřenou auditorem“.

V rámci bodu 7 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání výsledku hospodaření takto:
Rozdělení hospodářského výsledku – zisku roku 2014 ve výši 27 234 357,37 Kč. Zisk bude rozdělen způsobem, jak byl při prezenci k nahlédnutí přítomným akcionářům společnosti a přednesen jako návrh představenstva ke schválení valnou hromadou, a je přílohou tohoto zápisu z valné hromady“.

Zdůvodnění k bodu 6 a 7:
Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření je dle §421 odst.2 písm. g) a h) a §403 zákona o obchodních korporacích v působnosti valné hromady.

V rámci bodu 8 pořadu valné hromady je navrhováno přijetí následujícího usnesení:
„Valná hromada společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, určuje, že auditorem společnosti pro účely povinného auditu účetní závěrky společnosti za rok 2015 a za následující účetní období, případně pro účely povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2015 a za účetní následující období bude společnost Ing. Ivan Kučera, Na Zápovědi 428, 686 05 Uherské Hradiště, dekret KAČR 353, IČ 65267184“.

Zdůvodnění:
Určení osoby auditora vyplývá ze zákona o auditorech.

V rámci bodu 9 pořadu valné hromady bude valná hromada formálně ukončena, není navrhováno přijetí žádného usnesení.

 

Účast na valné hromadě:
Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. V případě zastoupení je zástupce akcionáře povinen před zahájením valné hromady (při prezenci) předložit představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem (zmocnitelem), z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a osoba oprávněná jednat za akcionáře se prokáže platným dokladem totožnosti. Podpis zastoupeného akcionáře (zmocnitele) na této plné moci musí být úředně ověřen.

Práva akcionářů:
Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, zejména hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Přítomní akcionáři se v rámci prezence zapisují do listiny přítomných akcionářů.
Základní kapitál Společnosti je rozvržen do 109.107 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé akcie, přičemž každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomní akcionáři vlastnící akcie představující více než 50 % základního kapitálu. Hlasování se děje aklamací.
Akcionář je oprávněn uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Je při tom povinen postupovat v souladu s ust. § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

Náklady vzniklé v souvislosti s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

Získání informací:
Akcionáři a případně jiné oprávněné osoby mají právo ode dne uveřejnění tohoto oznámení v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod. nahlédnout zdarma do řádné účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a zprávy o vztazích, a dalších dokumentů, týkajících se Společnosti a valné hromady, zejména této pozvánky, dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, včetně návrhů usnesení valné hromady a doručených návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popř. stanovisek představenstva.

V souladu s ustanovením § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je řádná účetní závěrka za rok 2014 pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti v sekretariátu ředitele v pracovních dnech od 08:00 do 12:00 hod.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis.Kč)
Aktiva celkem 575 176 Pasiva celkem 575 176
Dlouhodobý majetek 267 549 Vlastní kapitál 266 279 Výnosy 997 467
Oběžná aktiva 304 813 Cizí zdroje 303 795 Náklady 970 233
Časové rozlišení 2 814 Časové rozlišení 5 102 HV za účetní období 27 234

V Nivnici dne: 11. 5. 2015
LINEA NIVNICE, a.s.:
Ing. Gabriel Slanicay,
předseda představenstva
Ing. Stanislav Hanák
místopředseda představenstva
 


Téma: Pro akcionáře


12.9.2014

Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na akcie zaknihované a výzva k odevzdání listinných akciíPředstavenstvo akciové společnosti LINEA NIVNICE, a.s. IČ: 49970666
 

se sídlem v Nivnici, U Dvora 190, PSČ 687 51  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddílu B, vložce 1243 (dále jen „Společnost“)

tímto oznamuje akcionářům Společnosti, že

- valná hromada Společnosti přijala dne 11.9.2014 rozhodnutí ve formě notářského zápisu N 544/2014, NZ 521/2014, o přeměně veškerých listinných akcií Společnosti znějících na jméno (tj. všech 109.107 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na akcii) na akcie zaknihované, přičemž počet a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny;

- v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím a ust. §529 a násl. zák.č. 89/3012 Sb., občanský zákoník, vyzývá akcionáře společnosti, případně zástavní věřitele, aby ve lhůtě dvou (2) měsíců od data zveřejnění tohoto rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do 30.11.2014, v době od 7.30 do 14.30 v sídle Společnosti v Nivnici, U Dvora 190, na sekretariátu ředitele odevzdali listinné akcie Společnosti, znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč;

- současně s odevzdáním listinných akcií je akcionář (zástavní věřitel) povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP) spravovaného prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře, na který mají být zaevidovány zaknihované akcie (seznam účastníků CDCP je k dispozici na adrese http://www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku).

Oprávněné fyzické osoby se při odevzdání listinných akcií prokazují platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje. V případě, že na akciích společnosti vázne zástavní právo, je oprávněnou osobou k odevzdání těchto listinných akcií zástavní věřitel. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu upozornit zástavního věřitele na toto oznámení a výzvu k odevzdání listinných akcií. Tím není dotčen závazek akcionáře sdělit společnosti číslo majetkového účtu v centrální evidenci cenných papírů, na který má být cenný papír zaevidován.

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že pokud akcionář nesdělí při odevzdání listinných akcií číslo majetkového účtu vedeného centrálním depozitářem (CDCP), na který mají být zaknihované akcie společnosti zaevidovány, určí mu k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce. Pokud akcionář nesdělí společnosti číslo majetkového účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně akcionáři zaplatí spravedlivou cenu.

V Nivnici dne 11.09.2014


Ing. Gabriel Slanicay
předseda představenstva
LINEA NIVNICE, a. s.

Ing. Stanislav Hanák
místopředseda představenstva
LINEA NIVNICE, a. s.


Téma: Zprávy


1.9.2014

Zrušení povinnosti dokládat tzv. "rodné listy"


Vážení zákazníci,

i když bylo usnesením vlády ČR č. 469 od 1. 9. 2014 zrušena povinnost dokládat původ lihovin tzv. rodným listem, zůstává v povinnosti prodejců i nadále uchovat a doložit rodný list u lihovin, které byly zakoupeny před 31. 8. 2014 a to včetně. Usnesení se vztahuje pouze na nové výrobky vyrobené po 31. 8. 2014. Viz USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. června 2014 č. 469 o nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.

Tímto Vás prosíme o vytištění či stáhnutí těchto rodných listů k výše uvedeným lihovinám z našich stránek.

Děkujeme za součinnost a pochopení

LINEA NIVNICE, a.s.
 


Téma: Zprávy


30.1.2014

POŘÁDÁME FOTOSOUTĚŽ


Fotosoutezhello.cz

Nahrajte fotografii na téma "Vybírejte srdcem", získejte pro ni co nejvíce  hlasů a vyhrajte:

1. místo - Romantický víkend pro dva v ceně 20 000 Kč

2.-3. místo - Tablet Samsung Galaxy Tab 3 7.0 8GB

Každý soutěžící získá slevu 777,- na libovolný víkendový pobyt z nabídky portálu romantickevikendy.cz


Téma: Zprávy


10.1.2014

Jsme zapojeni do projektu Zodpovědná firma


Společnost LINEA NIVNICE, a.s. snížila produkci o 4 816 tun emisí CO2 ve vzduchu

Chránit životní prostředí můžeme mnoha způsoby, ať už jednotlivci nebo jako firma. Třídění a recyklace odpadů je základním krokem, a v současné době také nezbytností, k tomu, abychom šetřili životní prostředí kolem nás. Společnost LINEA NIVNICE, a.s., která je zapojená do environmentálního projektu neziskového systému EKO-KOM, omezila za rok 2012 emise o 4 816 tun CO2 ekv., což zhruba odpovídá 115 895 GJ energie. Společnost také přispěla k zajištění ročního provozu a obsluhy 1 662 barevných kontejnerů určených na třídění odpadů. Firma si uvědomuje zodpovědnost za obaly, které uvádí na trh a je pro ni prioritou, aby se obaly, které dosloužily, vytřídily a následně recyklovaly.

Je obecně známo, že třídění odpadů má nesporně pozitivní vliv na životní prostředí. Tříděním a recyklací odpadů v systému EKO-KOM se podařilo za rok 2012 snížit zátěž životního prostředí o 1 114 840 tun CO2 ekv. a uspořit tak 27 034 318 GJ energie, což je například produkce jaderné elektrárny Temelín za 162 dnů. Tolik energie spotřebuje v průměru za rok více než 300 tis. domácností, tedy zhruba jeden kraj. V České republice se každoročně zrecykluje a najde využití přes 70% všech obalů uvedených na trh.
V České republice třídí 70% obyvatel a ze všech obalů uvedených v loňském roce na český trh, se zrecyklovalo 71% obalů.


Téma: Zprávy


8.1.2014

Nový design webových stránek


Dnes spouštíme nové webové stránky pro skupinu výrobků Večerníčky. Naším cílem je, seznámit Vás s našimi produkty. Vybírejte srdcem stejně jako my vybíráme ovoce do našich džusů. Novinka ovocné kapsičky! Uvádíme na trh ovocné kapsičky plné výborné přesnídávky pro děti www.hellovecernicek.cz


Téma: Zprávy


8.1.2014

Ovocné kapsičky s postavičkami z Večerníčku


Na konci loňského roku jsme připravili pro naše nejmenší zákazníky a jejich maminky zajímavou novinku v přesnídávkách HELLO. Nejznámější příběhy z Večerníčků jsou nyní na čtyřech přesnídávkách balených do kapsiček. Rumcajse, Křemílka a Vochomůrku, Rákosníčka a Kubu Kubikulu najdete u dobrých obchodníků zcela v novém. Ovocné kapsičky obsahují stejně dobrou přesnídávku jako dětské přesnídávky HELLO ve skleničkách, navíc přináší zcela nový způsob používání. Stávající způsob podávání vyhovuje spoustě maminek a tatínků. Ale přesto, když chtějí vzít dítěti jídlo s sebou na výlet nebo jen na procházku, mají obavy, že se sklenice rozbije nebo se dítě ušpiní. Nové kapsičky plné ovocné přesnídávky může dítě samo “vysát“ bez nutnosti použít lžičku. Tím tento způsob konzumace otevírá dveře novému používání. Kapsičku můžete hodit do školní brašny na svačinu, nabalit na výlet či hřiště. Nebo ji vzít do auta a po cestě vaše dítě zdravě posvačí a vnitřek auta zůstane čistý, na rozdíl od svačiny ze skleničky.
Samozřejmostí u HELLO je, že neobsahují konzervovadla ani umělá barviva!
Navštivte i nový miniweb věnovaný Večerníčkům www.hello-vecernicek.cz

Produkty


Téma: Nové výrobky


10.5.2013

Stále přinášíme něco nového!


Právě Vám nabízíme nový značkový alkoholický vinný nápoj JAVOŘINA v provedení červená a bílá, v oblíbeném balení Pet 1,5 l.

 

Javorina je nový typ alkoholického nápoje z ovocného vína. Pojmenován byl podle nejvyššího vrcholu pohoří Bílé Karpaty nacházející se na česko-slovenské hranici. Velká Javořina (970 m), poblíž které se nachází naše firma je také významným turistickým cílem. Odlesněný hřeben umožňuje vynikající rozhled.

Na vrchol Velké Javořiny vede vícero turistických tras z moravské i slovenské strany. V ekologicky čistém podhůří Bílých Karpat
leží obec Nivnice. Tradice zpracování jablek na jablečné ovocné víno zde má šedesátiletou tradici a LINEA NIVNICE, a.s. je prakticky jediným producentem tohoto vína v České republice. Jablka se do Nivnice sváží z regionu jihovýchodní Moravy a přilehlého slovenského Pováží.
 


Téma: Nové výrobky


9.5.2013

Řada extra hustých ovocných sirupů HELLO se rozrostla


Řadu HELLO extra hustých sirupů jsme doplnili o zajímavé ovoce!

Velmi úspěšná řada hustých sirupů HELLO v plastové láhvi 0,7L se rozrostla o dva nové sirupy! HELLO Broskev je nový sirup z oblíbeného domácího ovoce, vyzkoušejte extra hustý sirup HELLO obsahující 10% broskvové šťávy!

Další novinkou je extra hustý červený pomeranč od HELLO! Osvěžující, extra hustý a obsahuje 10% ovocné šťávy!

Se sirupy v naší řadě HELLO si můžete doma s perlivou vodou vyrobit vynikající limonády a z každého sirupu si snadno namícháte 6,3 litru nápoje doporučeným ředěním 1:8. Ušetříte čas i peníze!

V balení 250ml představujeme zdravou alternativu k Večerníčkům. HELLO 100% Jablečná šťáva s broskví!

 

 

Další novinky v segmentu sirupů představíme v těchto dnech.
 


Téma: Nové výrobky


6.11.2012

Rodné listy - doklady o původu lihovin vyrobené od 29.10.2012


Pod jednotlivými odkazy výrobků najdete doklady o původu lihu tzv. „rodné listy“ dle druhu lihoviny. Doklady obsahují prohlášení výrobce dle přílohy 2 nařízení vlády č. 317/2012 a přílohu č. 1a včetně protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře. Právě jsme zrychlili načítání, rodné listy jsou 5x menší a budou se Vám rychleji stahovat!


Téma: Zprávy


29.10.2012

Rodné listy - doklady o původu lihovin vyrobené od 23 do 29.10. 2012


Pod jednotlivými odkazy výrobků najdete doklady o původu lihu tzv. „rodné listy“ dle druhu lihoviny. Doklady obsahují prohlášení výrobce dle přílohy 2 nařízení vlády č. 317/2012 a přílohu č. 1a včetně protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře

Protokol o dodávce lihu k níže uvedeným výrobkům:

 
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 1 - 23.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 05 - 25.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 05 - 26.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 1 - 29.10.2012
37,5% TUZEMÁK LN 1 - 23.10.2012
37,5% TUZEMÁK LN 05 - 26.10.2012


 


Téma: Zprávy


11.10.2012

RODNÉ LISTY - doklady o původu lihoviny vyrobené od 1.10.2012


 

Pod jednotlivými odkazy výrobků najdete doklady o původu lihu tzv. „rodné listy“ dle druhu lihoviny. Doklady obsahují prohlášení výrobce dle přílohy 2 nařízení vlády č. 317/2012 a přílohu č. 1a včetně protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře

Protokol o dodávce lihu k níže uvedeným výrobkům

25%    PEPRMINT LIKÉR LN 1 - 8.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 1 - 8.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 05 - 8.10.2012
37,5% NIVNICKÁ BOROVIČKA LN 05 - 9.10.2012
37,5% TUZEMÁK LN 1 - 8.10.2012
37,5% TUZEMÁK LN 05 - 9.10.2012
37,5% VODKA CRYSTAL LN 05 - 8.10.2012
37,5% VODKA CRYSTAL LN 1 - 7.10.2012
37,5% VODKA CRYSTAL LN 1 - 8.10.2012

 

 

 


Téma: Zprávy


1.10.2012

RODNÉ LISTY - doklady o původu lihoviny vyrobené od 1.1.2012 do 30.9.2012


Pod jednotlivými odkazy výrobků najdete lépe setříděné a lépe čitelné doklady o původu lihu tzv. „rodné listy“ dle druhu lihoviny. Doklady obsahují prohlášení výrobce dle přílohy 2 nařízení vlády č. 317/2012 se všemi baleními a šaržemi vyrobenými od 1.1.2012 do 30.9.2012 a přílohu č. 1a včetně protokolu o zkoušce z akreditované laboratoře

 

Konkrétní šarži dohledáte dle data výroby, který je vytištěn na etiketě za písmenem L (datum=šarže). Na plastové láhvi je datum výroby vytištěno přímo na láhvi na zadní straně nad etiketou.

Příklad: L 09.04.2012 ... výrobek byl vyroben 9.4.2012

 


Téma: Zprávy


14.3.2012

HELLO dává FEBIOFESTU pitný režim!


Ovocné šťávy HELLO budou osvěžovat účastníky letošního FEBIOFESTU. Více o letošním ročníku se dozvíte na stránkách FEBIOFESTU.


Téma: Zprávy


29.7.2011

Nejlepší novinka roku 2011


Společnost Atoz Event vyhlásila výsledky jedenáctého ročníku prestižního marketingového programu Volba spotřebitelů – Nejlepší novinka, který oceňuje inovace na českém trhu rychloobrátkového zboží. Spotřebitelé letos vybírali z rekordních 104 výrobků / výrobkových řad v 33 kategoriích. Podkladem pro udělení ocenění se staly výsledky exkluzivního výzkumu, provedeného agenturou STEM/MARK. „Dotazování proběhlo na reprezentativním vzorku 4500 respondentů a výsledný index byl kalkulován na základě celkového dojmu, líbivosti obalu a zkušeností s výrobkem,“ upřesňuje Tomáš Říha, zástupce ředitele společnosti STEM/MARK. Nejlepší novinkou roku v kategorii sirupy se stala řada Extra husté ovocné sirupy HELLO Černý rybíz, Pomeranč, Višeň, Jablko, Malina, Jahoda, Brusinka, Borůvka.

Extra husté sirupy HELLO


Téma: Zprávy


30.9.2010

Nové plastové láhve pro tradiční lihoviny


Linea vyrábí lihoviny v plastových obalech!
Největší tuzemský zpracovatel ovoce a producent ovocných nápojů Linea Nivnice zahájil jako první v Česku výrobu lihovin plněných do plastových lahví. Ve třech velikostech (0,35 litru, půl litru a litr) budou k dostání například vodka, rum či Nivnická Borovička." Je to trochu riziková záležitost, protože spotřebitelská setrvačnost v případě skla bude u lihovin o něco větší než u piva. Ale jednou se to muselo začít a my jsme se rozhodli, že budeme první," řekl ředitel podniku Gabriel Slanicay. Lihoviny patří k základnímu sortimentu firmy, z nějž historicky vychází i název LINEA - LIhoviny NEAlko. I tak ale podnik primárně vyrábí ovocné šťávy, které plní do papírových či plastových obalů. Právě tato zkušenost jej přivedla na myšlenku plnit do plastu i lihoviny. Podnik tedy pořídil novou výrobní linku za více než deset milionů korun. Její kapacita 4000 kusů za hodinu však nebude zpočátku využita úplně, proto podnik zatím nepočítá ani s nárůstem počtu zaměstnanců. "Víme, že je to běh na dlouhou trať. Budeme trpěliví," komentoval Slanicay.
Zástupci podniku v současnosti představují novinku obchodním partnerům a vyjednávají podmínky prodeje. První lihoviny v plastových obalech se tak na pultech objeví za tři až čtyři týdny. V každém typu balení budou k dostání tři až čtyři výrobky - vodka, rum a borovička, meruňka v půllitrovém balení, peprmint v litrovém obalu. Litrové balení je určeno primárně hospodám.
"Lihoviny v petce budou mít jistou cenovou výhodnost. Není to v desetikorunách, protože hlavní součástí ceny je spotřební daň. Zákazníci ale určitě pocítí, že produkt je o něco levnější než ve skle," dodal ředitel.

Podívejte se na všechny výrobky v této řadě


Téma: Nové výrobky


9.2.2010

Ovoce do škol


LAKTEA, obecně prospěšná společnost, připravuje dodávky v rámci projektu „OVOCE DO ŠKOL“ pro základní školy v celé České republice.

 Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela ZDARMA všichni žáci 1. – 5. tříd.

 Cílem projektu "Ovoce do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

 Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

 Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

Zde se můžete dozvědět vše o programu

Podívejte se na výrobky, které najdete od HELLO v programu Ovoce do škol


 

 


Téma: Zprávy


2.2.2010

Husté bylinné sirupy


Další novinkou přelomu ledna a února 2010 jsou bylinné sirupy. Velmi populární a velmi trendové jsou bylinky mezi balenými vodami a minerálkami. Kdo se nechce tahat s vodou, když má kvalitní doma, může ochutnat husté bylinné sirupy HELLO. Bylinná směs nebo sirup z Aloe vera obsahují přírodní rostlinné extrakty. Všechny 3 druhy jsou v nově vyvinuté láhvi o objemu 700ml můžete vyzkoušet jako vítanou změnu vedle řady ovocných sirupů. Hmotnost je 900 g a doporučujeme si ja naředit v poměru 1:8.

Zde najdete celý sortiment bylinných sirupů


Téma: Nové výrobky


2.2.2010

Extra husté ovocné sirupy HELLO


Na konci ledna 2010 představujeme dlouho očekávanou novinku v sirupech. Prémiové sirupy HELLO v nově vyvinuté PET láhvi o objemu 700ml. Jsou extra husté - mají 67°brix tedy patří na špičku v prémiovém segmentu sirupů na trhu a překonávají hustotou i konkurenční rakouské sirupy Yo. Ovocný podíl je mezi sirupy vysoký od 10% (pomeranč) do 37% (jablko) a tím i chuť překonává vše co jste doposud ochutnali. Špičkový sirup od tradičního výrobce neobsahuje žádné chemické konzervační látky ani barviva a je prostě hustý!

Podívejte se na nové ovocné sirupy


Téma: Nové výrobky


9.9.2009

Simpsonovi nyní v PET láhvi se sportovním uzávěrem


Další novinkou je oblíbená rodinka ze seriálu Simpsonovi tentokrát v nové PET láhvi o objemu 330ml. Láhev byla speciálně vyvinutá pro děti. Příběh americké rodinky pokračuje v atraktivním balení s moderní celosleeve etiketou a sportovním uzávěrem. Všechny obsahují 10% ovocné šťávy a 30% doporučené denní dávky vitamínu C. Od října přidáme i nové stránky www.hellosimpsonovi.cz

Produkty


Téma: Nové výrobky


9.9.2009

Čerstvě vylisovaná 100% pomerančová šťáva


Zahoďte všechny odšťavňovače a skočte si pro novinku od HELLO!

Od srpna 2009 nabízíme vedle zavedené a oblíbené čerstvé jablečné šťávy i novinku Čerstvě vylisovanou 100% Pomerančovou šťávu. Ochutnejte úžasnou chuť, stejnou, jako když si doma vymačkáte pomeranč. Chuť je výrazně odlišná od běžných ovocných šťáv vyrobených ředěním koncentrátů.

Čerstvě vylisovaná 100% pomerančová šťáva


Téma: Nové výrobky


9.9.2009

Tenisový turnaj Šumice 2009


V úterý 25. srpna se uskutečnil každoroční firemní tenisový turnaj double. Příjemné počasí umocnilo sportovní odpoledne, na tenisových kurtech v Šumicích, osmi dvojicím složených ze zaměstanců naší firmy. Z vítězství se radovala dvojice Tomanec - Slanicay, na druhém místě skončila dvojice Zubík - Masařík a třetí místo obadila dvojice Konrád - Koktavý překvapení turnaje.


Téma: Zprávy


3.7.2009

Jak vypít čerstvé jablko


Podzim je časem dozrávání jednoho z nejtypičtějšího ovoce u nás – jablek. K teplým barevným tónům listnatých stromů neodmyslitelně patří také sklizeň jablek a jablečný mošt. Dříve jsme si jezdili pro čerstvě stáčený mošt do malé moštárny ke známým, ale stejnou „domácí“ kvalitu dnes najdete i v obchodě pod názvem „100% čerstvá jablečná šťáva“ značky HELLO. Česká firma Linea Nivnice začala pro milovníky moštu připravovat a dodávat čerstvou jablečnou šťávu celoročně.

• Hello 100% čerstvá jablečná šťáva se od ostatních jablečných nápojů liší hlavně svou přípravou. Šťáva se plní do obalů přímo od lisu. Na rozdíl od běžných šťáv, které se vyrábějí ředěním ovocných koncentrátů.
• Jablečná šťáva z čerstvě vylisovaných jablek neobsahuje konzervační látky ani umělá barviva a zároveň představuje zdroj cenných látek, jako je vláknina, pektinové látky, minerály, vitaminy, stopové prvky a antioxidanty.
• Díky způsobu plnění a kvalitě obalu Tetra Prisma Aseptic má HELLO 100% čerstvá jablečná šťáva garantovanou trvanlivost 1 rok.
• LINEA NIVNICE díky inovaci technologií začala letos tuto jablečnou novinku vyrábět a do obchodní sítě dodávat celoročně a ne pouze na podzim kdy probíhá sezóna lisování jablek.

HELLO 100% čerstvá jablečná šťáva


Téma: Zprávy


12.6.2009

Co pijí české rodiny? Pozor na éčka v nápojích


Podle MUDr. Kateřiny Cajthamlové je složení pitného režimu zvláště v českých rodinách, kde jsou děti, naprosto nevhodné: „Výsledky výzkumu jsou šokující a vysvětlují částečně poznatky pediatrů – vzestup obezity u dětí, zvýšenou kazivost zubů již u předškolních dětí, výskyt vyššího procenta alergiků v dětské populaci a další zdravotní problémy. Doporučovala bych namísto sycených slazených nápojů konzumovat nápoje s vysokým podílem ovoce (ideálně 100% ovocné džusy nebo nektary** ředěné vodou). Kromě toho, že neobsahují žádná syntetická sladidla, konzervanty ani jiné syntetické přísady, je u nich významný také obsah vitaminu C, který může představovat v některých rodinách vlastně jediný zdroj vitaminu C ze stravy.“

„Lidé často kupují nápoje plné nejrůznějších chemikálií jen proto, že jsou levné a sladké, místo aby si dopřáli čisté přírodní produkty. Co je nejhorší, tyto „levné“ nezdravé syntetické nápoje dávají rodiče pít i svým dětem. Ve srovnání s cenou kvalitních ovocných džusů a nektarů však zjistíte, že jejich cena je neskutečně vysoká. Voda, neslazené ovocné čaje nebo kvalitní 100% džusy vycházejí cenově mnohem výhodněji. A hlavně za ně nezaplatíte svým zdravím.“

více na www.bezkonzer­vantu.cz


Téma: Zprávy

Úvod / Osobní údaje / O nás / Novinky / Produkty / Recepty / hello